Aktualizacja WAPRO ERP 8.50.0

Aktualizacja WAPRO 8.50.0Aktualizacja WAPRO ERP 8.50.0

WAPRO ERP by Asseco tworzy nowoczesne systemy, które ściśle ze sobą współpracują – tworząc systematycznie powiększający się ekosystem. Ich celem jest wspieranie rozwoju polskich firm, zwiększanie ich konkurencyjności i efektywności.

WAPRO ERP 2020 to najnowsza generacja programów wchodzących w skład ekosystemu, aktualnych na rok 2020. Programy objęte są bezpłatnym wsparciem serwisowym producenta oraz prawem do bezpłatnych aktualizacji i nowych zmian funkcjonalnych publikowanych w kolejnych wersjach oznaczonych 8.5x.x.

Aktualizacja WAPRO ERP 2020 – bądź gotowy na zmiany w przepisach

WAPRO ERP w wersji 8.4x.x to niemal 2500 zmian i ponad 20 wersji oprogramowania dostarczonych w trakcie ostatniego roku. Każdy z oferowanych programów był na bieżąco rozwijany i dostosowywany do szybko zmieniających się przepisów – terminowo wprowadzono np. zerowy PIT dla młodych czy obsługę PPK.

Nadchodzący rok będzie równie ważny – tempo zmian w przepisach nie spada. Wykupienie aktualizacji WAPRO ERP 8.50.0 upoważni Państwa do używania najnowszych wersji oprogramowania do 30 września 2020 – bez dodatkowych opłat. Pozwoli to przygotować firmę na liczne zmiany w przepisach, które spodziewane są w przyszłym roku.

 

Zasady aktualizacji WAPRO ERP

Obowiązują od 1 października 2019 roku

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada. W przypadku licencji terminowej (czasowej) zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie w okresie jaki obejmuje licencja.
Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą pierwszej lub drugiej cyfry zapisu (np.: 8.30.0, 8.40.0, 8.50.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów.

Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana pierwszej lub drugiej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 8.40.0 programu i zechce przejść na wersję 8.50.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 8.49.0.

Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów WAPRO ERP a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu.

Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 25% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 150 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 50% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 150 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości.

Przykład:
1 października 2019 roku do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 8.50.0

Użytkownik posiadający wersję 8.4x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 25% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 150 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.3x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 50% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 150 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.2x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 150 zł netto).

Bonus dla Nowego Klienta

Nowi użytkownicy systemów WAPRO ERP otrzymują przez okres 7 miesięcy od daty rejestracji* systemu prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych.

Użytkownicy korzystający z aktualnej wersji oprogramowania uzyskują prawo do bezpłatnej elektronicznej pomocy technicznej (mail oraz internetowy system zgłoszeń IHD)..

* Za datę rejestracji uznawana jest data wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego. Nie dotyczy zakupu aktualizacji posiadanych licencji.

Lista produktów objętych zasadami aktualizacji oraz bonusem dla Nowego Klienta:

WAPRO Mag (wszystkie warianty)
WAPRO Fakir (wszystkie warianty)
WAPRO Kaper (wszystkie warianty)
WAPRO Best (wszystkie warianty)
WAPRO Gang (wszystkie warianty)
WAPRO Analizy (wszystkie warianty)
WAPRO Fakturka
WAPRO Mobile

Sprawdź pełną ofertę oprogramowania WAPRO ERP.