Zmiana siedziby firmy

Informujemy, że od 16 Marca zmienia się adres firmy na:
ul. Produkcyjna 24
15-680 Białystok
tel. 85 306 77 88
tel. 601 066 100
Prosimy o uwzględnienie tego przesyłanych nam dokumentach i fakturach.

Dojazd do nowej siedziby: