Centrala Telefoniczna Slican NCP

Centrala telefoniczna Slican NCP to platforma telekomunikacyjna IP o wydajności do 300 jednoczesnych rozmów i 40 połączeń video, nawet dla 10.000 użytkowników.