Sprzedaż i Magazyn – WAPRO Mag

244,77 9 838,77 

WAPRO Mag to wydajny i nowoczesny system obsługi sprzedaży i magazynu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Zgodny z przepisami
 • Obsługa wielu oddziałów i magazynów
 • Współpraca ze sklepem internetowym
 • Zarządzanie relacjami z klientem CRM
 • Wygoda i szybkość sprzedaży
 • Współpraca z WAPRO JPK
 • Obsługa Split Payment
 
Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Nowoczesny program magazynowy – WAPRO Mag

Sprzedaż i magazyn – wapro mag to system przeznaczony do obsługi procesów sprzedaży oraz zarządzania magazynem w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, od małych firm jednoosobowych do przedsiębiorstw średniej wielkości.

WAPRO Mag to jeden z najpopularniejszych na rynku programów do obsługi sprzedaży i magazynu, w wielu firmach działający nieprzerwanie od 1994 roku. Zależnie od potrzeb firmy, może służyć zarówno do prostego fakturowania, jak i zarządzania całym procesem sprzedażowym, kontaktem z Klientami czy obsługą reklamacji i zleceń serwisowych. Automatyzacja wielu typowych zadań pozwala na zwiększenie efektywności pracowników, ograniczenie ilości błędów popełnianych przy ręcznym wprowadzaniu danych i usprawnienie obsługi Klienta.

WAPRO Mag wspomaga wszystkie aspekty działalności handlowej firmy

WAPRO Mag - ikona programuZarządzanie sprzedażą – wspieranie i automatyzacja wszystkich procesów zawiązanych z transakcjami sprzedaży (ustalenia cenników, realizacja zamówień i wystawianie dokumentów, raporty z przychodów, zysków i rentowności).

Zarządzanie magazynem – prowadzenie ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Szereg narzędzi do pełnej automatyzacji pracy osób osbługujących magazyn.

Zarządzanie relacjami z klientem CRM – zarzadzanie zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem z wykorzystaniem wbudowanego programu pocztowego e-Poczta.

Moduł finansowy – umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

Zalety programu WAPRO Mag

Obsługa JPK

WAPRO Mag współpracuje z bezpłatnym modułem WAPRO JPK, umożliwiając składanie deklaracji w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Efektywniejsza sprzedaż

Program umożliwia szybkie i wygodne prowadzenie sprzedaży i fakturowania oraz obsługę transakcji handlowych zarówno w walucie krajowej jak i w walutach obcych.

Większe zyski

Automatyzacja pracy w dziale handlowym pozwala pracownikom skupić się na prowadzeniu sprzedaży, pozyskiwaniu nowych klientów i ich wygodnej obsłudze.

 

Eliminacja błędów

Automatyzacja prac i wbudowane mechanizmy kontrolne aplikacji znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia błędów zarówno w ewidencji magazynu jak i w sferze handlowej.

Sprawniejsza wymiana danych

Współpraca z pozostałymi aplikacjami WAPRO ERP ułatwia kontrolę i zarządzanie firmą, a wielofirmowość usprawnia zarządzanie nawet rozbudowaną siecią sprzedaży.

 

Łatwiejszy rozwój

WAPRO Mag umożliwia łatwy rozwój firmy pozwalając na prostą rozbudowę o nowe stanowiska, oferując bardziej rozbudowane warianty i nowe funkcjonalności.

Zakres funkcjonalny programu WAPRO Mag

Ogólne

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość pracy w sieci          
Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online          
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie          
Możliwość zapisywania filtrów użytkownika          
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP          
Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB          
Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach          
Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania          
Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu          

Magazyny

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Liczba magazynów i oddziałów 1 bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (każda firma musi nabyć odrębną licencję)          
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu          
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty          
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu          
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu          
Przesunięcie międzymagazynowe          
Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie          
Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach          
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach          

Dokumenty Handlowe

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)          
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej          
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)          
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów          
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją          
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy          
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów          
Faktury uproszczone          
Faktury RR          
Faktury zaliczkowe          
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie          
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie          
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej          
Faktury krajowe w walucie          
Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie          
Faktury marża          
Faktura nieobrotowa          
Faktura ProForma          
Faktury MP – Metoda kasowa          
Faktura – MP          
Obsługa wielu momentów podatkowych VAT          
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD          
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat          
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML          

Oferty

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość dodawania dokumentów ofert dla kontrahentów          
Możliwość tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej          
Możliwość realizacji wielu ofert na jedno zamówienie          
Możliwość tworzenia grupowo jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert          
Możliwość konfiguracji statusów i numeracji dokumentów dla ofert          
Możliwość automatycznej wysyłki powiadomień          

Dokumenty

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych          
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe          
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW          
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych          
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych          
Zestawienie zużytych wyrobów węglowych          
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy          
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży          
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych          
Dokumenty SAD i praca w innych walutach          
Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie          
Dokumenty PZ odłożone w czasie          
Eksport/ import dokumentów między oddziałami    
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
Definiowalne klasyfikacje dokumentów          
Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE)          
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów          
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie          
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia          
Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)          
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku          
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej          
Powielanie wystawionych dokumentów          
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów          
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania          

Asortyment

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych          
Powielanie asortymentu          
Obsługa numerów serii i dat ważności          
Obsługa metod rozchodu FIFO,LIFO,FEFO          
Obsługa metody rozchodu wg nr serii, daty ważności, FIFO oraz wg nr serii, daty ważności, LIFO          
Obsługa kodów egzemplarzowych          
Import artykułów z pliku CSV          
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT          
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)          
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów          
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów          
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel          
Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa          
Definiowanie cen promocyjnych          
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru          
Możliwość blokowania rabatowania pozycji          
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment          
Eksport do MS Excel          
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach          
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat          
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych          
Protokoły przecen          
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów          
Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów          
Analiza płynności towarów          
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy          
Definiowanie zamienników          
Definiowanie sprzedaży wiązanej          
Obrót opakowań zwrotnych          
Okno szybkiego podglądu szczegółów          
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności          
Personalizacja konfiguracji kolumn          
Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej          
Opcja planowane dostawy i planowane odbiory          
Wydruk etykiet towarowych          

Kontrahenci

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Sprawdzanie zaznaczonych w kartotece kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT          
Automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wystawiania dokumentu handlowego          
Pobieranie danych o kontrahencie z GUS          
Sprawdzanie poprawności nipu UE kontrahenta w systemie EU Vies          
Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje          
Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów          
Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych          
Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów          
Możliwość stosowania cenników indywidualnych          
Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT          
Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów          
Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów          
Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami          
Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów          
Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie          
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych          
Program lojalnościowy          
Okno szybkiego podglądu szczegółów          
Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów          
Personalizacja konfiguracji kolumn          
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży          
Wydruk etykiet adresowych          

CRM

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
CRM (moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)          
Wykorzystanie wbudowanego programu pocztowego – e-Poczta          
Funkcja kalendarza prezentująca zadania          
Kalendarze zadań w stylu Outlook Office          
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu          
Powielanie zadań          
Tabele dodatkowe dla zadań CRM          
Pola dodatkowe do zadań CRM          

Moduł Serwisu

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Moduł Serwisu pozwalający realizować obsługę serwisową towarów          
Tworzenie grup urządzeń          
Tworzenie urządzeń serwisowanych – mogą one pobierać dane z wybranej kartoteki towarowej lub być wprowadzone ręcznie          
Możliwość definiowania typów zleceń serwisowych          
Dodawanie zleceń serwisowych          
Obsługa pól dodatkowych na zleceniach serwisowych          
Pola dodatkowe Urządzeń serwisowych          
Pola dodatkowe Kosztorysu zlecenia          
Pola dodatkowe zlecenia serwisowego          
Tabele dodatkowe pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego          
Tabele dodatkowe urządzenia serwisowego          
Tabele dodatkowe zlecenia serwisowego          
Obsługę kosztorysu zlecenia          
Możliwość generowania faktur          
Obsługa e-Dokumentów dla zleceń serwisowych          
Generowania zadań CrM dla pracowników realizujących zlecenie wraz z opcją automatycznej synchronizacji stanu realizacji zlecenia          
Automatyczne wysyłanie SMS do klienta po zmianie statusu zlecenia          

Rozrachunki

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza          

Dokumenty Finansowe

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych          
Definiowanie własnych form płatności          
Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów          
Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu          

Zamówienia

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Zamówienia          
Możliwość zmiany statusów zamówień          
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania          
Możliwość definiowania własnych statusów zamówień          
Historia zmian statusów zamówienia          
Analiza zamówień i rezerwacji          
Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców          
Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy          
Zamówienia walutowe          
Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy          
Oferta imienna          
Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy          
Grupowe realizowanie zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta.          
Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji          
Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)          
Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty          
Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD          
Eksport/import zamówień do pliku TXT          
Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT          
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów          
Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami          
Schowek pozycji zamówień.          

Paczki Kurierskie

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z DHL          
Integracja z Pocztą Polską          
Integracja z Paczkomaty Inpost          
Integracja z Paczka w RUCHu          
Integracja z aPaczka.pl          
Integracja z DPD          
Integracja z GLS          
Integracja z FEDEX          
Integracja z UPS          
Nadawanie paczek          
Pobieranie etykiet (pojedyncze/grupowe)          
Anulowanie paczek          
Pobieranie statusu paczki          
Zamawianie kuriera          

Kompletacja produktów

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Moduł kompletacji produktów          
Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki          
Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu          
Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie          
Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami          
Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw          
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych          
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników          
Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)          
Zestawienie występowanie składnika w produktach          

Raporty i zestawienia

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports          
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services          
Kreator zestawień    
(z możliwością zapisu do 3 zestawień)
     
Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień          
Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF          
Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów          
Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników          
Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione          
Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych          
Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach          

Użytkownicy i uprawnienia

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Liczba użytkowników 1 dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
Możliwość nadawania uprawnień dla grup          
Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji          
Blokowanie oglądania cen zakupu          
Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi          
Analiza aktywności użytkowników          

Współpraca z innymi programami WAPRO ERP

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Współpraca z systemem WAPRO Aukcje          
Współpraca z systemami finansowo-księgowymi WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
Współpraca z systemem WAPRO Analizy          
Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir          

Urządzenia zewnętrzne

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Współpraca z terminalami płatniczymi          
Współpraca z centralą telefoniczną VOIP SLICAN (protokół XML)          
Współpraca z kolektorami danych          
Współpraca z wagami elektronicznymi          
Współpraca z kasami fiskalnymi          
Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych          
Współpraca z drukarkami etykietującymi          

Dodatkowe rozszerzenia

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe)          
Tabele dodatkowe – tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports          
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów          
Gniazda rozszerzeń – możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe)          
Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie          
Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych          
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów          

Usługi subskrypcyjne

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Obsługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT          
Wysyłka wiadomości SMS z wykorzystaniem integracji z SMSApi (www.smsapi.pl)          
Obsługa paczek kurierskich          
Integracja z płatnościami online Przelewy 24          
WAPRO RODO          

WAPRO JPK

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość generowania deklaracji JPK z danych WAPRO Mag poprzez bezpłatny moduł WAPRO JPK          

Integracja z Coface

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface          

Sklep internetowy

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z platformą e-commerce          
Ilość sklepów 1 sklep bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

iBusiness WAPRO

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z platformą iBusiness WAPRO          

Usługa SMS

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z SMSAPI          
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów          
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków          
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień          
Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia          
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CRM          
Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć          

e-Poczta

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty          

e-Dokumenty

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej we wbudowanym module e-Dokumenty          

Inne

  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu          
Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym          
Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem          
Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych          

Minimalne wymagania techniczne WAPRO Mag

 

Instalacja Jednostanowiskowa

Wariant START

Stanowisko

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja Wielostanowiskowa

Warianty BIZNES, BIURO, PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS

Stanowisko

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.

Serwer

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.

Przedstawione wymagania to podana przez producenta minimalna konfiguracja wymagana do uruchomienia programu WAPRO Mag. Komfortowa praca z wieloma programami oraz dodatkowe usługi, jak praca zdalna, wymagają wyższych parametrów, zależnie od przeznaczenia systemu.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping