WAPRO Best – Środki trwałe

System do zarządzania majątkiem trwałym dla małych i średnich firm.

WAPRO Best

 • Obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Tworzenie dokumentacji środków trwałych firmy
 • Zestawienia ewidencyjne oraz księgowe
 • Eksporty do programów finansowo–księgowych
 • Zautomatyzowana inwentaryzacja

Opis ProgramuCennikMożliwościPrzykłady EkranówWymagania TechniczneDo Pobrania

WAPRO Best to nowoczesny system do zarządzania majątkiem trwałym małych i średnich firm.

Program WAPRO Best wspiera zarządzanie składnikami majątku trwałego firmy – od środków trwałych, poprzez wartości niematerialne i prawne, do wyposażenia. Ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację wartości, inwentaryzację składników oraz automatycznie nalicza amortyzację majątku.

Program może być wykorzystywany jako niezależny system lub wchodzić w skład systemu zarządzania firmą WAPRO ERP. Dane z programu mogą być drukowane w postaci zestawień ewidencyjnych i księgowych oraz być eksportowane do programu finansowo – księgowego WAPRO ERP, w którym pełni rolę zestawienia analitycznego środków trwałych.

WAPRO Best jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jak i biurach rachunkowych prowadzących dla swoich klientów ewidencję środków trwałych.

 

 

 

Zalety programu WAPRO Best

Pełna obsługa środków trwałych

Wszystkie dokumenty i operacje na środkach trwałych oraz ewidencja wyposażenia dostępne w tym samym programie.

Bieżące informacje w księgowości

Automatyczna wymiana danych z WAPRO Fakir zapewnia pewność i aktualność danych księgowych dotyczących środków trwałych.

Eliminacja błędów

Automatyzacja prac i przenoszenia danych oraz wbudowane mechanizmy kontrolne zmniejszają ryzyko popełnienia błędów podczas zarządzania środkami trwałymi, naliczeń czy przeszacowań.

Lepsza analiza danych

Program Środki trwale WAPRO Best współpracuje z wydajnym mechanizmem analitycznym – programem WAPRO Analizy.

 

Sprawniejsza wymiana danych

Współpraca z aplikacjami finansowo–księgowymi i analitycznym Asseco WAPRO pozwala na lepsze zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem.

Zgodny z przepisami

Program jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa.
 

Cennik

Licencje Abonamentowe 365

WAPRO 365 to nowa linia produktów, ze zmienionym systemem licencjonowania – z bezterminowego na czasowy (abonamentowy). W trakcie trwania abonamentu, klient otrzymuje wszystkie aktualizacje programów bez dodatkowych kosztów.

Cena specjalna na WAPRO 365 obowiązuje w przypadkach:

 • Regularnego odnowienia licencji. Regularne odnowienie możliwe jest w okresie od 90 dni przed datą końca aktualnej subskrypcji oraz do 90 dni po tej dacie.
 • Przejścia na licencję czasową z licencji bezterminowej w wersji 8.6 lub 8.7, z zachowaniem stanu posiadania.
 • Wyrównania okresów subskrypcji dla licencji przedłużanych po spełnieniu pkt 1.

W pozostałych przypadkach obowiązuje cena podstawowa.

Licencja Zakres licencji Cena podstawowa netto (brutto) (1) Cena specjalna netto (brutto) (1)
365 BIZNES 100 pakiet sieciowy do 100 środków trwałych
(do 3 oddziałów)
599,00
(736,77)
399,00
(490,77)
365 BIZNES 200 pakiet sieciowy do 200 środków trwałych
(do 3 oddziałów)
699,00
(859,77)
439,00
(539,97)
365 BIZNES 300 pakiet sieciowy do 300 środków trwałych
(do 3 oddziałów)
799,00
(982,77)
469,00
(576,87)
365 BIZNES 400 pakiet sieciowy do 400 środków trwałych
(do 3 oddziałów)
899,00
(1 105,77)
499,00
(613,77)
365 BIZNES 500 pakiet sieciowy do 500 środków trwałych
(do 3 oddziałów)
999,00
(1 228,77)
539,00
(662,97)
365 BIZNES 600 pakiet sieciowy do 600 środków trwałych
(do 3 oddziałów)
1 099,00
(1 351,77)
569,00
(699,87)
365 BIZNES MAX pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych
(do 3 oddziałów)
3 099,00
(3 811,77)
1 199,00
(1 474,77)
365 BIURO 100 * pakiet sieciowy do 100 środków trwałych 999,00
(1 228,77)
459,00
(564,57)
365 BIURO 200 * pakiet sieciowy do 200 środków trwałych 1 199,00
(1 474,77)
499,00
(613,77)
365 BIURO 300 * pakiet sieciowy do 300 środków trwałych 1 399,00
(1 720,77)
559,00
(687,57)
365 BIURO 400 * pakiet sieciowy do 400 środków trwałych 1 599,00
(1 966,77)
599,00
(736,77)
365 BIURO 500 * pakiet sieciowy do 500 środków trwałych 1 799,00
(2 212,77)
659,00
(810,57)
365 BIURO 600 * pakiet sieciowy do 600 środków trwałych 1 999,00
(2 458,77)
699,00
(859,77)
365 BIURO MAX * pakiet sieciowy do 600 środków trwałych 3 999,00
(4 918,77)
1 599,00
(1 966,77)

 

(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
* – Cena specjalna dla biur rachunkowych.

Licencje Standardowe

Licencja Zakres licencji Cena netto Cena brutto (1)
BIURO 100 * pakiet sieciowy do 100 środków trwałych 1 690,00 2 078,7
BIURO/PAKIET 100 * każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece
ponad wariant BIURO 100 (dowolna liczba firm)
790,00 971,7
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,00 24,60

 

(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
* – Cena specjalna dla biur rachunkowych

Możliwości Programu

Ogólne

Ogólne

  Biuro Biznes
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie 3 (każda firma musi nabyć odrębną licencję)
Kartoteki i słowniki

Kartoteki i słowniki

  Biuro Biznes
Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych
Kartoteka miejsca użytkowania (układ wielopoziomowy)
Ewidencja stanowisk kosztowych
Kartoteka dostawców (kontrahentów)
Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)
Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia
Kartoteka danych firm obsługiwanych w systemie
Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne

  Biuro Biznes
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
Ewidencja operacji wykonanych na danym środku
Spis dokumentów danego środka trwałego
Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych
Wyposażenie

Wyposażenie

  Biuro Biznes
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
Możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych
Amortyzacja

Amortyzacja

  Biuro Biznes
Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo
Operacje systemowe

Operacje systemowe

  Biuro Biznes
Likwidacja
Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)
Sprzedaż
Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)
Ulepszenie środka
Przeszacowanie środka
Przekazanie nieodpłatne środka
Zmiana osoby odpowiedzialnej
Zmiana miejsca użytkowania środka
Korekta amortyzacji wykonanej
Korekta planu amortyzacji
Ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych
Dokumenty systemu

Dokumenty systemu

  Biuro Biznes
Operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT)
Możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach
Możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu
Dokumenty zakupu

Dokumenty zakupu

  Biuro Biznes
Każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu
Dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu
Możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy
Dekrety/Rejestry not księgowych

Dekrety/Rejestry not księgowych

  Biuro Biznes
Dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:
– w oparciu o wzorce księgowania – można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania
– w oparciu o metajęzyk dekretów – definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane
Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów
Możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WAPRO Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów
Pozostałe funkcje

Pozostałe funkcje

  Biuro Biznes
Moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu
Mechanizm pól dodatkowych
Moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL
Export do programu Excel z głównych ekranów programu
Usługi subskrypcyjne

Usługi subskrypcyjne

  Biuro Biznes
WAPRO RODO

Przykłady Ekranów

Minimalne Wymagania Techniczne

Instalacja jednostanowiskowa

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping