WAPRO Mag – Sprzedaż i magazyn

Aktualny, wydajny i nowoczesny system obsługi sprzedaży i magazynu.

WAPRO Mag

 • Zgodny z przepisami
 • Obsługa wielu oddziałów i magazynów
 • Współpraca ze sklepem internetowym
 • Zarządzanie relacjami z klientem CRM
 • Wygoda i szybkość sprzedaży
 • Współpraca z WAPRO JPK
 • Obsługa Split Payment

Opis ProgramuCennikMożliwościPrzykłady EkranówWymagania TechniczneDo Pobrania

WAPRO Mag wspomaga wszystkie aspekty działalności handlowej firmy

WAPRO Mag

Zarządzanie sprzedażą – wspieranie i automatyzacja wszystkich procesów zawiązanych z transakcjami sprzedaży (ustalenia cenników, realizacja zamówień i wystawianie dokumentów, raporty z przychodów, zysków i rentowności).

Zarządzanie magazynem – prowadzenie ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Szereg narzędzi do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.

Zarządzanie relacjami z klientem CRM – zarzadzanie zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem z wykorzystaniem wbudowanego programu pocztowego e-Poczta.

Moduł finansowy – umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

Zalety programu WAPRO Mag

Obsługa JPK

WAPRO Mag współpracuje z bezpłatnym modułem WAPRO JPK, umożliwiając składanie deklaracji w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Efektywniejsza sprzedaż

Program umożliwia szybkie i wygodne prowadzenie sprzedaży i fakturowania oraz obsługę transakcji handlowych zarówno w walucie krajowej jak i w walutach obcych.

Większe zyski

Automatyzacja pracy w dziale handlowym pozwala pracownikom skupić się na prowadzeniu sprzedaży, pozyskiwaniu nowych klientów i ich wygodnej obsłudze.

Eliminacja błędów

Automatyzacja prac i wbudowane mechanizmy kontrolne aplikacji znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia błędów zarówno w ewidencji magazynu jak i w sferze handlowej.

Sprawniejsza wymiana danych

Współpraca z pozostałymi aplikacjami WAPRO ERP ułatwia kontrolę i zarządzanie firmą, a wielofirmowość usprawnia zarządzanie nawet rozbudowaną siecią sprzedaży.

Łatwiejszy rozwój

WAPRO Mag umożliwia łatwy rozwój firmy pozwalając na prostą rozbudowę o nowe stanowiska, oferując bardziej rozbudowane warianty i nowe funkcjonalności.

 

Cennik

Licencje Abonamentowe 365

WAPRO 365 to nowa linia produktów, ze zmienionym systemem licencjonowania – z bezterminowego na czasowy (abonamentowy). W trakcie trwania abonamentu, klient otrzymuje wszystkie aktualizacje programów bez dodatkowych kosztów.

Cena specjalna na WAPRO 365 obowiązuje w przypadkach:

 • Regularnego odnowienia licencji. Regularne odnowienie możliwe jest w okresie od 90 dni przed datą końca aktualnej subskrypcji oraz do 90 dni po tej dacie.
 • Przejścia na licencję czasową z licencji bezterminowej w wersji w wersji 8.6 lub 8.7 , z zachowaniem stanu posiadania.
 • Wyrównania okresów subskrypcji dla licencji przedłużanych po spełnieniu pkt 1.

W pozostałych przypadkach obowiązuje cena podstawowa.

Licencja Zakres licencji Cena podstawowa netto (brutto) (1) Cena specjalna netto (brutto) (1)
365 START pakiet jednostanowiskowy,
jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik
199,00
(244,77)
179,00
(220,17)
365 BIZNES pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
499,00
(613,77)
299,00
(367,77)
365 PRESTIŻ pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
999,00
(1 228,77)
699,00
(859,77)
365 PRESTIŻ PLUS pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
1 199,00
(1 474,77)
799,00
(982,77)

 

(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%

Licencje Standardowe

Licencja Zakres licencji Cena netto Cena brutto (1)
PRESTIŻ pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
2 490,00 3 062,70
PRESTIŻ/STANOWISKO (2) dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ 2 490,00 3 062,70
PRESTIŻ PLUS pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
2 890,00 3 554,70
PRESTIŻ PLUS/STANOWISKO (2) dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ PLUS 2 890,00 3 554,70
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,00 24,60

 

(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
(2) Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu.

 

WAPRO Mag BIURO

Program WAPRO Mag został rozszerzony o nowy wariant – BIURO.
Wariant BIURO posiada takie same możliwości jak PRESTIŻ, pozwala jednak na prowadzenie w programie kilku firm – bez konieczności zakupu dodatkowej licencji dla każdego podmiotu. WAPRO Mag BIURO jest świetnym rozwiązaniem np. dla biur rachunkowych. System oferowany jest w licencji czasowej na 365 dni.

Cennik WAPRO Mag BIURO

Licencja Zakres licencji Cena netto Cena brutto (1)
365 BIURO 5 pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni 2 999,00 3 688,77
365 BIURO 5/STANOWISKO dodatkowe stanowisko do pakietu 365 BIURO 5 1 999,00 2 458,77
365 BIURO 10 pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni 5 299,00 6 517,77
365 BIURO 10/STANOWISKO dodatkowe stanowisko do pakietu 365 BIURO 10 4 299,00 5 287,77
365 BIURO 15 pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni 6 499,00 7 993,77
365 BIURO 15/STANOWISKO dodatkowe stanowisko do pakietu 365 BIURO 15 5 499,00 6 763,77
365 BIURO 20 pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni 7 999,00 9 838,77
365 BIURO 20/STANOWISKO dodatkowe stanowisko do pakietu 365 BIURO 20 6 999,00 8 608,77
365 BIURO 30/50/100 pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni na zamówienie na zamówienie
365 BIURO 30/50/100 STANOWISKO dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 30/50/100 na zamówienie na zamówienie

 

(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%

 

Możliwości Programu

Ogólne

Ogólne

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Możliwość pracy w sieci
Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie
Możliwość zapisywania filtrów użytkownika
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP
Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB
Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach
Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania
Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu
WAPRO JPK

WAPRO JPK

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Możliwość generowania deklaracji JPK z danych WAPRO Mag poprzez bezpłatny moduł WAPRO JPK
Magazyny

Magazyny

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Liczba magazynów i oddziałów 1
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (każda firma musi nabyć odrębną licencję)
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu
Przesunięcie międzymagazynowe
Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie
Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach
Dokumenty Handlowe

Dokumenty Handlowe

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów
Faktury uproszczone
Faktury RR
Faktury zaliczkowe
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej
Faktury krajowe w walucie
Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie
Faktury marża
Faktura nieobrotowa
Faktura ProForma
Faktury MP – Metoda kasowa
Faktura – MP
Obsługa wielu momentów podatkowych VAT
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML
Oferty

Oferty

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Możliwość dodawania dokumentów ofert dla kontrahentów
Możliwość tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej
Możliwość realizacji wielu ofert na jedno zamówienie
Możliwość tworzenia grupowo jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert
Możliwość konfiguracji statusów i numeracji dokumentów dla ofert
Możliwość automatycznej wysyłki powiadomień
Dokumenty

Dokumenty

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych
Zestawienie zużytych wyrobów węglowych
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych
Dokumenty SAD i praca w innych walutach
Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie
Dokumenty PZ odłożone w czasie
Eksport / import dokumentów między oddziałami w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień
Definiowalne klasyfikacje dokumentów
Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE)
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia
Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej
Powielanie wystawionych dokumentów
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
Asortyment

Asortyment

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych
Powielanie asortymentu
Obsługa numerów serii i dat ważności
Obsługa kodów egzemplarzowych
Import artykułów z pliku CSV
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel
Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa
Definiowanie cen promocyjnych
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru
Możliwość blokowania rabatowania pozycji
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment
Eksport do MS Excel
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych
Protokoły przecen
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów
Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów
Analiza płynności towarów
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy
Definiowanie zamienników
Definiowanie sprzedaży wiązanej
Obrót opakowań zwrotnych
Okno szybkiego podglądu szczegółów
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności
Personalizacja konfiguracji kolumn
Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej
Opcja planowane dostawy i planowane odbiory
Wydruk etykiet towarowych
Kontrahenci

Kontrahenci

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Sprawdzanie zaznaczonych w kartotece kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT
Automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wystawiania dokumentu handlowego
Pobieranie danych o kontrahencie z GUS
Sprawdzanie poprawności nipu UE kontrahenta w systemie EU Vies
Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje
Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów
Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych
Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów
Możliwość stosowania cenników indywidualnych
Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT
Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów
Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów
Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami
Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów
Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych
Program lojalnościowy
Okno szybkiego podglądu szczegółów
Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów
Personalizacja konfiguracji kolumn
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży
Wydruk etykiet adresowych
CRM

CRM

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
CRM (moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)
Wykorzystanie wbudowanego programu pocztowego – e-Poczta
Funkcja kalendarza prezentująca zadania
Kalendarze zadań w stylu Outlook Office
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu
Powielanie zadań
Tabele dodatkowe dla zadań CRM
Pola dodatkowe do zadań CRM
Moduł Serwisu

Moduł Serwisu

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Moduł Serwisu pozwalający realizować obsługę serwisową towarów
Tworzenie grup urządzeń
Tworzenie urządzeń serwisowanych – mogą one pobierać dane z wybranej kartoteki towarowej lub być wprowadzone ręcznie
Możliwość definiowania typów zleceń serwisowych
Dodawanie zleceń serwisowych
Obsługa pól dodatkowych na zleceniach serwisowych
Pola dodatkowe Urządzeń serwisowych
Pola dodatkowe Kosztorysu zlecenia
Pola dodatkowe zlecenia serwisowego
Tabele dodatkowe pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego
Tabele dodatkowe urządzenia serwisowego
Tabele dodatkowe zlecenia serwisowego
Obsługę kosztorysu zlecenia
Możliwość generowania faktur
Obsługa e-Dokumentów dla zleceń serwisowych
Generowania zadań CrM dla pracowników realizujących zlecenie wraz z opcją automatycznej synchronizacji stanu realizacji zlecenia
Automatyczne wysyłanie SMS do klienta po zmianie statusu zlecenia
Rozrachunki

Rozrachunki

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza
Dokumenty Finansowe

Dokumenty Finansowe

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych
Definiowanie własnych form płatności
Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów
Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu
Paczki Kurierskie

Paczki Kurierskie

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Integracja z Paczkomaty Inpost
Integracja z Paczka w RUCHu
Integracja z aPaczka.pl
Nadawanie paczek
Pobieranie etykiet (pojedyncze/grupowe)
Anulowanie paczek
Pobieranie statusu paczki
Zamawianie kuriera
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO

Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Współpraca z systemem WAPRO Aukcje
Współpraca z systemami finansowo-księgowymi WAPRO Fakir i WAPRO Kaper
Współpraca z systemem WAPRO Analizy
Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir
Zamówienia

Zamówienia

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Zamówienia
Możliwość zmiany statusów zamówień
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
Możliwość definiowania własnych statusów zamówień
Historia zmian statusów zamówienia
Analiza zamówień i rezerwacji
Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców
Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy
Zamówienia walutowe
Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy
Oferta imienna
Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy
Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)
Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty
Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
Eksport/import zamówień do pliku TXT
Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami
Schowek pozycji zamówień
Kompletacja produktów

Kompletacja produktów

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Moduł kompletacji produktów
Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki
Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu
Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie
Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami
Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników
Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)
Zestawienie występowanie składnika w produktach
e-Poczta

e-Poczta

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty
e-Dokumenty

e-Dokumenty

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej we wbudowanym module e-Dokumenty
Sklep Internetowy

Sklep Internetowy

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Integracja z platformą e-commerce
Ilość sklepów 1
Usługa SMS

Usługa SMS

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Integracja z InfoBIP SMS API
Integracja z SMSAPI
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień
Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CRM
Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć
Usługi Subskrypcyjne

Usługi Subskrypcyjne

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Wysyłka wiadomości SMS z wykorzystaniem integracji z SMSApi (www.smsapi.pl)
Obsługa paczek kurierskich
WAPRO RODO
iBusiness WAPRO

iBusiness WAPRO

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Integracja z platformą iBusiness WAPRO
Integracja z Coface

Integracja z Coface

  Prestiż Plus Prestiż, Biuro
Biznes Start
Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface

Przykłady Ekranów

Minimalne Wymagania Techniczne

Instalacja jednostanowiskowa

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping