WAPRO Gang – Kadry i płace

Zintegrowany, nowoczesny system kadrowo-płacowy.

 • Zgodny z przepisami
 • Łatwy rozwój aplikacji
 • Większa wydajność pracy
 • Zawsze bezbłędne informacje
 • Niższe koszty zarządzania pracownikami
Opis ProgramuCennikMożliwościPrzykłady EkranówWymagania TechniczneDo Pobrania

WAPRO Gang to wygodna i dokładna obsługa kadrowo-płacowa

WAPRO Gang wspomaga pracę działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Chętnie wykorzystany jest również w jednostkach budżetowych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy.

Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

WAPRO Gang zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Współpracuje z programem Płatnik, pozwala na elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

 

Zalety programu WAPRO Gang

Pewne i bezbłędne informacje

Wbudowane mechanizmy kontroli, automatyzacja operacji oraz zgodność z przepisami zapewniana przez specjalistów gwarantuje najwyższą jakość danych w programie.

Efektywniejsze działanie

Możliwość prowadzenia pełnej i aktualnej ewidencji pracowniczej oraz szybszej i sprawniejszej obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.
 

Sprawniejsza wymiana danych

Współpraca z aplikacjami finansowo–księgowymi i analitycznymi Asseco WAPRO pozwala na lepszą kontrolę i zarządzanie firmą.

Większa wydajność pracy

Automatyzacja przetwarzania danych, naliczania płac i przenoszenia informacji do programów księgowych ułatwia i przyspiesza pracę.

Eliminacja błędów

Automatyzacja naliczenia list płac i generowania raportów oraz eksport danych do systemów zewnętrznych ułatwiają eliminację błędów oraz pozwalają na zmniejszenie kosztu działania firmy.

Łatwy rozwój aplikacji

Swój program kadrowo-płacowy WAPRO Gang możesz rozbudowywać wraz z rozwojem firmy i zatrudnianiem nowych pracowników.
 

Cennik

Licencja Zakres licencji Cena netto Cena brutto (1)
BIZNES 30 pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)
1 190,00 1 463,70
BIZNES 50 pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)
1 890,00 2 324,70
BIZNES 100 pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)
2 190,00 2 693,70
BIZNES/PAKIET 100 każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100,
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)
1 390,00 1 709,70
BIZNES MAX pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) – na zamówienie
Zadzwoń! Zadzwoń!
BIZNES/STANOWISKO (2) dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 25% posiadanego pakietu 25% posiadanego pakietu
BIURO 30 * pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
1 390,00 1 709,70
BIURO 50 * pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
1 990,00 2 447,70
BIURO 100 * pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
2 690,00 3 308,70
BIURO/PAKIET 100 * każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
1 390,00 1 709,70
BIURO MAX * pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) – na zamówienie
Zadzwoń! Zadzwoń!
BIURO/STANOWISKO (2) dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 25% posiadanego pakietu 25% posiadanego pakietu
BIURO PLUS 50 * pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
2 790,00 3 554,70
BIURO PLUS 100 * pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
3 990,00 4 907,70
BIURO PLUS/PAKIET 100 * każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO PLUS 100,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)
1 990,00 2 447,70
BIURO PLUS MAX * pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) – na zamówienie
Zadzwoń! Zadzwoń!
BIURO PLUS/STANOWISKO (2) dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO PLUS 25% posiadanego pakietu 25% posiadanego pakietu
PRESTIŻ 50 pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)
2 890,00 3 554,70
PRESTIŻ 100 pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)
3 990,00 4 907,70
PRESTIŻ/PAKIET 100 każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)
1 990,00 2 447,70
PRESTIŻ MAX pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów) – na zamówienie
Zadzwoń! Zadzwoń!
PRESTIŻ/STANOWISKO (2) dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ 25% posiadanego pakietu 25% posiadanego pakietu
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,00 24,60

 

(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
(2) Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu.
* – Cena specjalna dla biur rachunkowych.

Możliwości Programu

Ogólne

Ogólne

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (każda firma musi nabyć odrębną licencję) 3 (każda firma musi nabyć odrębną licencję)
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP
Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP
Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników
Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji
Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących)
Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak „xls”, „doc”, „pdf”, „jpg”, „bmp” i innych
Moduł kadrowo-płacowy

Moduł kadrowo-płacowy

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy
Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych
Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego)
Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą
Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą
Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
Zbiorcze i indywidualne listy płac
Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe
Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 40, 8AR, 8C, IFT-1/1R)
Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7
Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1
Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
Moduł umów cywilno prawnych

Moduł umów cywilno prawnych

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych
Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką
Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów”
Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy
Współpraca z programem Płatnik

Współpraca z programem Płatnik

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin
Miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych
Imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA
Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA
e-Deklaracje

e-Deklaracje

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO
Eksport danych do systemów PFRON

Eksport danych do systemów PFRON

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacje INF-D- P do systemu SODiR
Eksport przelewów do banków

Eksport przelewów do banków

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Gotowe szablony plików transferowych do większości banków
Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie
e-Archiwum dokumentów

e-Archiwum dokumentów

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy
Współpraca z rejestratorami czasu pracy

Współpraca z rejestratorami czasu pracy

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Import danych z rejestratorów, Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A
Możliwość współpracy z innymi rejestratorami
Raporty historii rejestracji i bilansu czasu pracy
Konfiguracja i modyfikacja

Konfiguracja i modyfikacja

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących
Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu
Pełna dowolność konstruowania algorytmów
Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów)
Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie
Współpraca z systemem WAPRO Analizy

Współpraca z systemem WAPRO Analizy

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
Wykaz umów o pracę w okresach
Wykaz umów zlecenia
Wykaz umów o dzieło
Analiza rozpoczętych angaży w okresach
Usługi subskrypcyjne

Usługi subskrypcyjne

  Prestiż Biuro Plus Biuro Biznes
WAPRO RODO

Przykłady Ekranów

Minimalne Wymagania Techniczne

Instalacja jednostanowiskowa

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.