WAPRO PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

WAPRO PPK – narzędzie wspierające Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie.

 • Rejestracja pracodawców i uczestników PPK
 • Rejestracja dokumentów związanych z PPK
 • Przygotowywanie plików dla instytucji finansowych
 • Integracja z programem WAPRO Gang
Opis ProgramuCennikMożliwościPrzykłady EkranówWymagania TechniczneDo Pobrania

WAPRO PPK to moduł wbudowany w system WAPRO ERP, wspierający prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych na etacie, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą członków rad nadzorczych. Jest on finansowany przez pracodawcę, pracownika oraz państwo.

Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik od 55. roku życia może przystąpić do programu dobrowolnie. Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Rozwiązanie WAPRO PPK to narzędzie wspierające pracodawców w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w swoich organizacjach

 

Możliwości programu WAPRO PPK

Rejestracja umowy o zarządzanie

Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, łącznie z elementami opisanymi w art.10 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 

 

 

Składka dobrowolna pracodawcy

Możliwość deklarowania zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy ze względu na długość okresu zatrudnienia, na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym (Art.23 ust.3 ustawy), za pomocą mechanizmu przypisywania uczestników do grup o różnej stopie procentowej składki.

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników programu PPK wraz z danymi o zatrudnieniu, datach przystąpienia do PPK i naliczenia pierwszej składki, danymi adresowymi, deklaracjami dotyczącymi dobrowolnych składek lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

Rejestracja deklaracji uczestników

Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących zmiany wysokości dobrowolnych składek, obniżenia składek obowiązkowych (Art.27 ust.2 ustawy), rezygnacji z dokonywania wpłat, wznowienia dokonywanie wpłat i deklaracji wypłaty transferowej.

Operacje na danych uczestników

Zmiana daty obowiązku przystąpienia do programu, zmiana daty pierwszej składki, powiązanie uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy, zmiana stawki podstawowej i dodatkowej uczestników, rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę.

Import danych z WAPRO GANG

Import danych pracowników oraz uczestników, wraz z danymi o zatrudnieniu i danymi adresowymi. Klasyfikacja uczestników na podlegających i niepodlegających PPK ze względu na wiek, ubezpieczenia społeczne czy staż. Import składek na PPK z danego miesiąca dla wszystkich uczestników.

Komunikacja z instytucją finansową

Przygotowanie plików rejestracji uczestników i ich deklaracji oraz kwot składek dla instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie.

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Współpraca z dostarczycielami usług dla instytucji finansowych, zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK w zakresie plików .csv i .xml.

Cennik

Licencja Zakres licencji Cena netto Cena brutto (1)
PPK WAPRO PPK to wbudowany moduł do programów WAPRO ERP, dostępny na zasadach usługi subskrypcyjnej. bezpłatna * bezpłatna *

 

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2018 r (wersja 8.4X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2019 r.. W październiku 2019 r. ukaże się wersja 8.5X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.4X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
* – Usługa subskrypcyjna, publikowana wraz z programami WAPRO Gang (dowolny wariant) lub WAPRO Kaper (warianty Biuro lub Prestiż).

Możliwości Programu

Funkcjonalności

Funkcjonalności

  Wszystkie warianty
Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
Deklarowanie zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy
Rejestracja uczestników programu
Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wysokości składki dobrowolnej
Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących obniżenia wysokości składki podstawowej
Rejestracja deklaracji uczestników o rezygnacji z dokonywania wpłat
Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wznowienia dokonywania wpłat
Rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę
Operacja zmiany daty obowiązku przystąpienia do programu
Operacja zmiany daty pierwszej składki
Operacja powiązania uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy
Operacja zmiany stawki podstawowej i dodatkowej uczestników
Import danych z WAPRO Gang

Import danych z WAPRO Gang

  Wszystkie warianty
Import danych identyfikacyjnych pracodawców
Import danych uczestników programu
Import obliczonych kwot składek na PPK z danego miesiąca
Klasyfikacja uczestników na podlegających i nie podlegających programowi ze względu na wiek, ubezpieczenia społeczne, staż.
Komunikacja z instytucją finansową

Komunikacja z instytucją finansową

  Wszystkie warianty
Przygotowania plików rejestracji uczestników
Przygotowanie plików deklaracji uczestników
Przygotowanie plików z kwotami składek na PPK

Przykłady Ekranów

Minimalne Wymagania Techniczne

Instalacja jednostanowiskowa

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping